AMIS 3 - Stephen
Toxicodendron ?

Toxicodendron ?

taxon